Hướng dẫn hạch toán chi phí vận chuyển và lưu ý cần biết

Hầu hết, các doanh nghiệp đến kỳ hạn cuối tháng đều phải tiến hành hạch toán chi phí như hạch toán chi phí vận chuyển, hạch toán chi phí bán hàng, hạch toán chi phí mua hàng,… Sau khi hạch tán, doanh nghiệp sẽ biết rõ được việc kinh doanh đem lại lợi nhuận hay thua lỗ. Đây là nghiệp vụ cơ bản của các bạn làm kế toán. Hôm nay, Vận Tải Thái Hùng sẽ chia sẻ thêm cho bạn thông tin hữu ích về việc hạch toán chi phí dưới đây.

Mục lục bài viết

Hạch toán chi phí là gì?

Hạch toán là hoạt động quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép của con người với các hoạt động kinh tế trong quá trình tái sản xuất xã hội. Thông tin này phục vụ cho việc kiểm tra và đưa ra các cỉ đạo cho hoạt động kinh tế đảm bảo hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống xã hội.

Theo quyết định 48/ 2006/ QĐ – BTC, chi phí phát sinh liên quan đến sản xuất sản phẩm đều được ghi nợ vào TK 154. Cuối kỳ kết chuyển Nợ 155. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp chỉ có hoạt động mua vào và bán ra thì các chi phí khác như tiền điện, lương nhân viên,… xét xem là chi phí gì?

  • Nếu là chi phí bán hàng hạch toán vào TK 6421.
  • Nếu là chi phí quản lý hạch toán vào TK 6422.
  • Nếu là chi phí mua hàng và giá vốn hàng mua để bán hạch toán vào TK 156.

Trường hợp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên khi xuất hàng hóa bán theo từng hóa đơn hạch toán nợ 632; Có 156.

Hạch toán chi phí vận chuyển là việc mà các doanh nghiệp cần phải làm

Hạch toán chi phí vận chuyển là việc mà các doanh nghiệp cần phải làm

>>> Xem ngay: Trọng tải là gì? Sự khác biệt với cụm từ “tải trọng”.

Hạch toán chi phí vận chuyển

Khi doanh nghiệp mua mặt hàng sẽ phát sinh chi phí mua hàng, kế toán sẽ tiến hành hạch toán chi phí này vào giá trị hàng mua. Phần hạch toán này nhập theo các TK sau:

Nợ TK 156, 152, 155, 211.

Nợ TK 133.

Có TK 111, 121, 131.

Ví dụ:

Công ty A mua hai mặt hàng là điều hòa Panasonic 22P và điều hòa Panasonic 20P với số lượng lần lượt là 15 và 20 chiếc. Đơn giá lần lượt khi mua hai mặt hàng này là 102.750.000 đồng và 186.000.000 đồng. Tổng giá trị đơn hàng là 288.750.000 đồng.

Chi phí vận chuyển đơn hàng là 1.000.000 đồng, chưa tính 10% VAT để đưa hàng hóa về kho. Theo đó, công ty phân bổ chi phí như sau:

Chi phí vận chuyển điều hòa Panasonic 22P là:

102.750.000/ 288.750.000 x 1.000.000 = 356.000 đồng

Chi phí vận chuyển điều hóa Panasonic 20P là:

1.000.000 – 356.000 = 644.000 đồng

Theo đó, coongty tiến hành hạch toán như sau:

N156 – điều hòa 22P: 102.750.000 + 356.000 = 103.106.000 đồng

N156 – điều hòa 20P: 186.000.000 + 644.000 = 186.640.000 đồng

N133: 288.750.000 + 1.000.000 = 289.750.000 đồng

C112: 318.725.000 đồng.

Việc phân bổ chi phí theo phương pháp này khá đơn giản, tuy nhiên kết quả chỉ mang tính chất tương đối. Vì các số liệu này đều phụ thuộc vào số lượng hàng nhập. Trường hợp hàng nhập nhập dữ liệu sai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hạch toán chi phí vận chuyển.

Trước khi hạch toán, bạn cần phân bổ chi phí vận chuyển sao cho hợp lý

Trước khi hạch toán, bạn cần phân bổ chi phí vận chuyển sao cho hợp lý

>>> Xem ngay: So sánh biển cấm tải trọng và tổng tải trọng tránh bị hiểu lầm.

Lưu ý khi hạch toán

Đối với việc hạch toán nói chung và hạch toán chi phí vận chuyển nói riêng, kế toán cần phải tiến hành thật cẩn thận. Điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của công ty và thậm chí khiến công ty phải chịu lỗ trong trường hợp hạch toán sai. Vì vậy, kế toán cần phải lưu ý những điều sau trong quá trình hạch toán:

Hạch toán chi tiết cho từng đối tượng

Với những đối tượng nợ công ty, việc hạch toán cần được tiến hành cho từng đối tượng, từng hoản nợ và từng lần thanh toán. Kế toán cần phải theo dõi các khoản nợ phải thu, thường xuyên kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ. Làm như vậy nhằm tránh tình trạng khách hàng nợ nần dây dưa.

Các khách hàng có giao dịch thường xuyên, số dư nợ lớn thì cuối tháng hạch toán cần phải kiểm tra, đối chiếu khoản nợ đã phát sinh, đã thu hồi và số nợ tồn đọng. Để chắc chắn, kế toán có thể yêu cầu khách hàng xác nhận số nợ phải thu bằng văn bản.

Khách hàng thanh toán bằng hàng phải đối chiếu giấy tờ cần thiết

Với những khách hàng lựa chọn thanh toán bằng hàng, hoặc bù trừ giữa nợ phải thu, nợ phải trả, kế toán cần chuẩn bị các giấy tờ có liên quan như sau:

  • Biên bảo đối chiếu công nợ
  • Biên bản bù trừ công nợ
  • Biên bản xóa nợ kèm theo bằng chứng số nợ thất thu.

Kế toán có trách nhiệm xác minh tại chỗ yêu cầu bằng văn bản đối với tất cả các khoản nợ. Đặc biệt với những khoản nợ khó thu hồi cứ lập dự phòng phải thu đề phòng trường hợp khách hàng yêu cầu bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, trong các báo cáo tài chính, chỉ tiêu lưu động tài sản được thể hiện theo giá trị thuần. Từ đó tính khoản lỗ dự kiến về khoản thu khó đòi hoặc chưa thể đòi.

Trong vận tải hàng hóa nói riêng và các ngành khác nói chung, hạch toán chi phí là việc làm không thể bỏ qua

Trong vận tải hàng hóa nói riêng và các ngành khác nói chung, hạch toán chi phí là việc làm không thể bỏ qua

>>> Xem ngay: Vận chuyển xà bần TPHCM nhanh chóng, chất lượng tại Thái Hùng.

Qua đây, các bạn đã biết hạch toán chi phí vận chuyển cùng thông ti hữu ích liên quan đến hạch toán. Kế toán doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm chính trong việc hạch toán và phải tính toán cẩn thận, chính xác đến từng con số. Sau đó, yêu cầu khách hàng xác nhận để tiến hành thu hồi nợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.